tada andhra pradesh danh sách những người nghiền nát